PRENÁJOM KONTAJNEROV


Kontajner 17m3 na bytový, komunálny, objemný a záhradný odpad

Tento kontajner je určený pre bytový, komunálny, objemový (nábytok, pivničný odpad, plasty, zmiešané obaly atď.) a záhradný odpad, pri stavbách, drevo, BIO odpad (konáre, tráva).

Odpad nesmie obsahovať žiadne nebezpečné látky. Počas doby prenájmu nájomca zodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu kontajnera. Prenajímateľ si zároveň uplatní vzniknutú škodu u nájomcu.

Cenník prenájmu kontajneru 17m3

  • Doprava kontajnera 1,30€/km
  • Prenájom kontajnera 1,50€/deň
  • Do 5km časová sadzba 24€/hod.

Kontajner 10m3 na bytový, komunálny, objemný a záhradný odpad

Tento kontajner je určený pre bytový, komunálny, objemový (nábytok, pivničný odpad, plasty, zmiešané obaly atď.) a záhradný odpad, pri stavbách, drevo, BIO odpad (konáre, tráva).

Odpad nesmie obsahovať žiadne nebezpečné látky. Počas doby prenájmu nájomca zodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu kontajnera. Prenajímateľ si zároveň uplatní vzniknutú škodu u nájomcu.

Cenník prenájmu kontajneru 10m3

  • Doprava kontajnera 1,30€/km
  • Prenájom kontajnera 1,50€/deň
  • Do 5km časová sadzba 24€/hod.

Kontajner 4m3

Tento kontajner je určený pre ťažké stavebné materiály ako sú: betón, tehly, štrk, piesok, zemina a materiály podobného charakteru.

Odpad nesmie obsahovať žiadne nebezpečné látky. Počas doby prenájmu nájomca zodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu kontajnera. Prenajímateľ si zároveň uplatní vzniknutú škodu u nájomcu.

Cenník prenájmu kontajneru 4m3

  • Doprava kontajnera 1,30€/km
  • Prenájom kontajnera 1,50€/deň
  • Do 5km časová sadzba 24€/hod.

Mercedes-Benz Atego 1218

Nadstavba vozidla je nastavená na 6 ton, pri preťažení kontajnera, nie je možné uskutočniť vývoz.

Pracovný priestor musí byť minimálne 3m široký.

predaj a dovoz strku martin